Oвде можете преузети све потребне правилнике и обрасце општине Власотинце, а све у вези финансирања спорта.
1Правилник о раду ССОВ - 06/2022Преузми
2Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ССОВ - 2020 /21.02.2020Преузми
3Предлог Годишњег програмаПреузми
4Предлог Програма за спортске објектеПреузми
5Предлог Програма за спортске стипендијеПреузми
6Предлог Посебног програма за спортПреузми
7Табела вредновања годишњих програмаПреузми
8Табела вредновања горишњих програма категорисаних спорт.о.Преузми
9Извештај о завршном рачунуПреузми
10Извештај за програм спортских објекатаПреузми
11Периодични извештај о реализацији програмаПреузми
12Вредновање предложеног програмаПреузми
13Изјава о партнертствуПреузми
14Предлог програма о финансирању спортских организацијаПреузми
15Приручник спорт у ЈСЛПреузми